Brezplačni priročniki
Lideja klub
Nagradna igra

Nagradne igre

NAGRAJENCI MESEČNIH NAGRADNIH IGER:

 • Julij 2015: Zdenka Brezovnik
 • Avgust 2015: Metka Petek
 • September 2015: Marina Jus
 • Oktober 2015: Neža Močnik
 • November 2015: Mila Jerič
 • December 2015: Mia Krznar
 • Januar 2015: Brigita Kunc

NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE SEPTEMBER 2015:

 • Denarnica: Mirjana Janeš Turinek
 • Zapestnica: Saša Mohar
 • Prstan: Dragica Dobre
 • Bon 5 EUR: Mojca Gorgiev Borovnik
 • Bon 5 EUR: Mateja Pačnik
 • Bon 5 EUR: Suzana Osojnik

NAGRAJENCI FB NAGRADNIH IGER:

 • LIDEJINA SKRIVALNICA 25.9.2015: Ogrlica "Golden leaf": Laura POLAVDER
 • LIDEJINA SKRIVALNICA 6.10.2015: Ruta "Flame": Tjaša PODGORŠEK
 • LIDEJIN TEDEN MODNIH ŠALOV: "Šal po izbiri nagrajenke": 19.10.2015: Katarina LUŠINA
 • LIDEJIN TEDEN MODNIH ZAPESTNIC: "Zapestnica po izbiri nagrajenke": 23.11.2015: Lea JERALA
 • NAGRADNA IGRA: "5 x 5": 28.12.2015: Tajda KOVAČ, Irena MILANOVIĆ, Patricija SOVEC, Zlata GAŠPAR
 • VALENTINOVA NAGRADNA IGRA; 14.2.2016: Ksenija KRAJNC

  

PRAVILNIK SPLETNIH NAGRADNIH IGER Lideja d.o.o.

 

Organizator nagradnih iger je podjetje i6 d.o.o., Zg. Gameljne 48F, 1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija.

1. Pogoji sodelovanja 
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe), razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre.

2. Kako sodelovati v nagradni igri
Odgovorite na nagradno vprašanje, če je le-to postavljeno in vpišite obvezne podatke (ime, e-naslov). 

3. Podelitev nagrad 
Nagrado prejme tisti, ki ga bo določil računalniški žreb ob prisotnosti 3 članske komisije. V nagradni igri sodelujejo vsi pravilno poslani odgovori, ki ustrezajo pogojem, navedenim pod točko 2. in ki bodo prispeli do konca trajanja posamezne nagrade igre. Nagradno žrebanje bo potekalo prvi delovni dan po koncu nagraden igre v prostorih podjetja i6 d. o. o.

4. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade 
Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

5. Davki in akontacija dohodnine
Nagrada je vredna manj kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti.

6. Obvestilo in dostava nagrad
Pred izročitvijo nagrad organizator nagradne igre kontaktira nagrajence, da mu v roku 30 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko. Prejemnik nagrade bo le-to nato prejel po pošti.

7. Odgovornost
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenemu obrazcu. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

8. Pravila nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

9. Uporaba osebnih podatkov
Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (imena in priimka) na spletni (www.lideja.com) in facebook (www.facebook.com/lideja.com) strani Lideja. Seznam nagrajencev hrani podjetje Lideja d.o.o., Prod 30, 3342 Gornji Grad, Slovenija. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

10. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva pisno na naslov organizatorja:  i6 d.o.o., Zg. Gameljne 48F, 1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija.

11. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

12. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na facebook strani Lideja.com (www.facebook.com/ModniNakit.ModniDodatki.Lideja).